Profil podjetja

 

EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela
tel.: +386 8 205 17 20, fax: +386 8 205 17 22, e-mail: emos-si@emos-si.si, web: www.emos-si.si

Firma EMOS SI, d.o.o. je začela z distribucijo potrošnih elektro izdelkov blagovnih znamk Ben Electronic, Commax in GP na slovenskem trgu v letu 1994 pod prvotnim imenom – Vemos d.o.o. s sedežem v Velenju, mešano lastniško strukturo z večinskim češkim kapitalom in štirimi sodelavci. Postopoma si je firma oblikovala najmočnejšo strukturo kupcev v regijah severovzhodne in vzhodne Slovenije s poudarkom na sodelovanju predvsem z veleprodajnimi partnerji v posameznih subregijah in se kasneje preselila v Gaberke pri Šoštanju.

Na osnovi spremembe lastniške strukture, s katero je podjetje 100% prešlo v češke roke in tudi glede na ne zadovoljivo situacijo so bili narejeni prelomni koraki. Firma Vemos d.o.o. se je preselila na mednarodni logistični center v Celju in je začela s široko restrukturalizacijo. Sredi leta 2004 je prišlo do zamenjave celotne realizacijske ekipe vključno z vodilnimi kadri in po stabilizaciji poslovnih procesov na začetku leta 2005 tudi k preimenovanju podjetja v EMOS SI, d.o.o., kot edinega pravnega naslednika podjetja Vemos d.o.o.

Na začetku leta 2005 je na tak način firma EMOS SI d.o.o. postala eksluzivni distributer artiklov blagovne znamke EMOS na slovenskem trgu. Ima tudi svoj delež pri poslovanju z blagovnima znamkama GP Batteries in Commax, ki zasedajo v sortimentnem portfoliju pomembno mesto.

Sredi leta 2005 je bil začet eden izmed glavnih marketinško-poslovnih projektov za Slovenijo - distribucija lastne registrirane znamke visoko kvalitetnih baterijskih vložkov, akumulatorjev in polnilcev za vsakodnevno uporabo - blagovne znamke RAVER.  Projekt je namenjen predvsem cilni skupini modernih, aktivnih in odgovornih potrošnikov, kateri prednotijo preverjeno kvaliteto z dostopno ceno za vsakega.

Direktna povezava s strukturo poslovne skupine EMOS z glavnim sedežem v Češki republiki in podružnicami tudi na Slovaškem in Poljskem in s pomembnimi poslovnimi partnerji skoraj v vseh državah srednje in vzhodne Europe je omogočilo podjetju EMOS SI že brez posebnih omejitev koristiti na eni strani skupno poslovno politiko in mednarodne poslovne izkušnje ter na drugi strani široko zaledje skupine EMOS.

Sem predvsem spada stalni trud za optimalno sortimentno strukturo, možnost vsakodnevnega ocenjevanja kvalitete ponujenih izdelkov znamke EMOS in posledični sinergični efekt za nabavne aktivnosti ter skupni mednarodno koordinirani marketinški projekti.
Glede na mednarodno razmerje poslovanja skupine EMOS je zelo pomembni konkurenčni atribut tudi temu odgovarjajoča logistična struktura skupine, njene možnosti in visoka fleksibilnost.

Zaradi stalnega truda povečevanja kvalitete servisiranja naših kupcev skupina EMOS pri zagotavljanju brezhibnega poteka navedenih aktivnosti uprednostnjuje koriščenje dostopnih najmodernejših informacijskih tehnologij povezanih v enotni informacijski sistem mednarodne mreže EMOS.

Tekom poslovanja firme EMOS SI v letih 2005 in 2006 je prišlo na osnovi koriščenja teh možnosti in izkušenj do hitrega rasta prometa podjetja za 56% in deleža na trgu elektro izdelkov za vsakdanjo rabo v Sloveniji. Za leto 2007 je bilo doseženo povečanje prometa še za dodatnih 57%.

Trenutno skrbi 10 sodelavcev za zadovoljevanje potreb kupcev v vseh regijah Slovenije. Osnova naše poslovne strategije je sodelovanje z najvišjim možnim številom lokalnih B2B kupcev, ki so v komunikaciji z nami najbolj sposobni zagotoviti maksimalno zadovoljstvo končnih potrošnikov z našimi izdelki. Naslednje osredotočenje našega interesa je sodelovanje z velikimi poslovnimi sistemi. Danes tako govorimo o skoraj 500 aktivnih prodajnih mestih artiklov EMOS na področju Slovenije.

 

Mapa Evropy

Izbira kategorije

Celoten asortiman

LED S-Line

LED Premium

© EMOS spol. s r.o., vse pravice rezervirane. Dodati stran k priljubljenim.