Varstvo osebnih podatkov

SUVP – OSNOVNE INFORMACIJE

EMOS SI, d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu z zahtevami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov. (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov se s kratico imenuje SUVP).
EMOS SI, d.o.o. je upravljalec osebnih podatkov, ki jih obdeluje predvsem z namenom izpolnjevanja najvišjih in najstrožjih standardov na področju varstva in zaščite osebnih podatkov. Podjetje zagotavlja te osnovne informacije in se zavezuje, da kakovostno deluje, tako znotraj kot zunaj podjetja, še posebej pri stikih s svojimi strankami, poslovnimi partnerji in tretjimi osebami.
 
KONTAKTNI NASLOV UPRAVLJALCA:
EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
telefon: +386 8 205 17 20, fax : +386 8 205 17 22, e-mail : emos-si@emos-si.si
 
IZJAVA UPRAVLJALCA OSEBNIH PODATKOV
„Mi, družba EMOS SI, d.o.o. s sedežem Rimska cesta 92, poštna številka 3311 Šempeter v Savinjski dolini, MŠ 5453283000, vpisana v sodni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Celju, vložna št. 10224100, kot upravljalec upravljamo in hkrati obdelujemo Vaše osebne podatke.“

 

OSNOVNI POGOJI – OBRAZLOŽITEV

RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI (OBDELAVA)
je katera koli operacija ali niz operacij, pri katerih so uporabljeni osebni podatki ali niz osebnih podatkov, ki se izvajajo s pomočjo ali brez pomoči avtomatiziranih postopkov, kot so zbiranje, snemanje, urejanje, strukturiranje, organiziranje, shranjevanje, upravljanje, spreminjanje, iskanje, svetovanje, uporaba, dostop s prenosom, širjenje ter drugačno zagotavljanje, razvrščanje, kombiniranje, blokiranje, brisanje ali uničevanje osebnih podatkov. To vključuje tudi ročno obdelavo osebnih podatkov v strukturiranih mapah.
 
OSEBNI PODATKI (PODATKI)
so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (v nadaljnjem besedilu „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“); določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti glede na določen identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator omrežja ali glede na eno ali več posebnosti, ki zadevajo fiziologijo, genski zapis, psihične lastnosti, ekonomsko stanje, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 
UPRAVLJALEC PODATKOV (PODJETJE)
je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugi subjekt, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov; kadar so cilji in sredstva takšne obdelave določeni v zakonodaji Unije ali države članice, lahko ta zakonodaja pripomore k imenovanju določenega upravljalca ali postavi posebna merila za njegovo imenovanje.
 
POSAMEZNIK, NA KATEREGA SE NANAŠAJO PODATKI
je vsaka fizična oseba, katere osebni podatki se uporabljajo.
 
OBDELOVALEC PODATKOV
je vsaka fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drug subjekt, ki obdeluje osebne podatke za upravljalce podatkov (obdelava podatkov prek podizvajalca).
 
 

KAKŠNA SO NAČELA PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

 1. obdelovanje poteka v skladu z zakonom in je vedno jasno in pregledno
 2. uporabljamo jih za določen namen
 3. obdelujemo natančne osebne podatke in samo v obsegu, ki je potreben
 4. izvaja se samo prenos, ki je nujno potreben
 5. podatke hranimo in jih varujemo
 
KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO
Obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete sami in za katere smo zakonsko upravičeni.
 
ZAHTEVKI, CENIKI IN SPLETNI OBRAZCI
 • Ime in priimek
 • Telefonska številka
 • E-mail
 • Bivališče
 
NEWSLETTER
 • E-mail
 
NAROČILA
 • Ime in priimek
 • Telefonska številka
 • E-mail
 • Bivališče
 • Naslov za vročitev
 
Zgoraj navedeni podatki se uporabljajo za komunikacijo z Vami, za pošiljanje ponudb ali dostavo naročenega blaga.

 

OSEBNI PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO AVTOMATSKO

Pri Vašem obisku spletnih strani lahko o Vas zbiramo določene informacije, kot so IP naslov, datum in čas dostopa do spletnega mesta, informacije o Vašem spletnem brskalniku, operacijskem sistemu in jezikovnih nastavitvah. Če dostopate do naše spletne strani z mobilnim telefonom ali podobno napravo, lahko obdelamo tudi podatke o Vaši mobilni napravi. Toda informacije o Vašem obnašanju na spletu so anonimne zaradi spoštovanja zasebnosti, zato jih tudi sami ne moremo pripisati konkretnemu uporabniku, torej določeni osebi. Za svoje analitično vrednotenje uporabljamo Google analytics podjetja Google Inc. Ta spoznanja potem uporabljamo za izboljšanje funkcionalnosti in jasnosti naših spletnih strani.
 
PIŠKOTKI
Piškotki se uporabljajo za več namenov. Na spletnih straneh naše trgovine (https://shop.emos-si.si/) uporabljamo te piškotke:
 • Shranimo podatke za prijavo
 • Shranjujemo podatke Vaših izbir – razvrščanje izdelkov, filtriranje izdelkov, izpolnjene obrazce (da Vam ne bi bilo treba ponovno izpolnjevati obrazca)
Če želite, lahko onemogočite piškotke v nastavitvah brskalnike in vklopite anonimno brskanje. Potem podatki ne bodo shranjeni in nekatere funkcije ne bodo pravilno delovale.

 

ZAKAJ SHRANJUJEMO IN OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke obdelujemo iz naslednjih razlogov in za naslednje namene:
 • Obdelava in dostava naročila
 • Izdelava cenovne ponudbe
 • Storitvena ponudba – Vaše osebne podatke posredujemo tudi tretjim osebam (npr. prevozni družbi)
 • Izboljšanje naših storitev
 • Ocenjevanje naših storitev in izdelkov
 • Uveljavljanje pravic in pravnih terjatev ter nadzor nad javnimi organi
 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

V teh primerih Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam
 • Dostava blaga
 • Komercialna sporočila – Za pošiljanje komercialnih sporočil (newsletter) imamo zaposlene podizvajalce. Podizvajalec je zavezan k molčečnosti, zato Vaših podatkov ne sme uporabljati za noben drugi namen. Ima enake dolžnosti kot mi.
 

KAKO DOLGO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

 • Za čas trajanja pogodbenega razmerja
 • Osebni podatki, za katere je bila dana odobritev za čas 60 mesecev ali do preklica odobritve
 • Osebne podatke za pošiljanje oglasnih sporočil za čas 60 mesecev ali do preklica odobritve. Če želite preklicati svojo odobritev, lahko uporabite povezavo iz poslanega komercialnega sporočila ali jo pošljete na elektronski naslov: emos-si@emos-si.si
 • Za čas, določen z zakonom ali pravnim predpisom (npr. za davčne dokumente velja obdobje najmanj 10 let)
 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V našem podjetju so Vaši osebni podatki zavarovani tehnično in organizacijsko. Naše varovanje se redno posodablja in izboljšuje.

 

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z VARSTVOM VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

 • Pravica do dodajanja in urejanja osebnih podatkov
 • Pravica do dostopa do podatkov
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do obrazložitve in vložitve pritožbe
 • Pravica do prenosa podatkov

PRAVICA DO DOPOLNITVE IN UREJANJA OSEBNIH PODATKOV
Če menite, da so obdelani podatki nepravilni ali nepopolni, jih lahko spremenite ali dopolnite.

DOSTOP
Na podlagi Vaše zahteve Vam bomo poslali pregled Vaših osebnih podatkov in naslednje informacije
 • Za katere namene obdelujemo Vaše podatke
 • Kdo so prejemniki Vaših osebnih podatkov
 • Trajanje shranjevanja Vaših podatkov
 • Ali lahko zahtevate popravilo ali izbris, omejitev obdelovanja in ali lahko
 • vložite ugovor
 • Informacije o viru osebnih podatkov
 
IZBRIS
Zahtevate lahko, da izbrišemo Vaše podatke (to ne zadeva podatkov na dokumentih, ki jih moramo obdržati po zakonu, da branimo naše pravne pravice), varnostnih kopij našega sistema in varnostnih kopij naših dobaviteljev tehnologije.
Pravico do izbrisa imate v naslednjih primerih
 • Niso več potrebni za namene, za katere smo dobili soglasje
 • Preklicali ste svojo odobritev in ni pravnega razloga, da bi jih ohranili
 • Osebni podatki se obdelujejo nezakonito
 • Obveznost izbrisa je določena v posebnem pravnem predpisu
 • Gre za osebne podatke osebe, mlajše od 16 let
 
VLOŽITEV UGOVORA
Nekatere Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z našim legitimnim interesom. Če obstajajo posebni razlogi, lahko vložite ugovor.
 
OMEJITEV OBDELAVE
Pravico omejiti obdelavo Vaših osebnih podatkov imate v naslednjih primerih
 • Menite, da zapis Vaših osebnih podatkov ni pravilen
 • Vaše osebne podatke obdelujemo nezakonito
 • Osebnih podatkov ne potrebujemo za namen obdelave
 • Je bil vložen ugovor
 
PRENOSLJIVOST OSEBNIH PODATKOV
Prenosljivost osebnih podatkov je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki pomeni, da ima posameznik pod določenimi pogoji možnost pridobiti osebne podatke, ki se nanašajo nanj in ki jih je dal podjetju v strukturirani, splošno rabljeni in strojno berljivi obliki, in pravica, da te podatke preda drugemu podjetju – upravljalcu.

 

KAKO RAVNATI, ČE BI RADI ZASTAVILI VPRAŠANJE ALI ČE ČESA NE RAZUMETE

Če imate kakršno koli vprašanje ali menite, da Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z zakonom, se obrnite na e-mail našega podjetja emos-si@emos-si.si ali pa se obrnite na: Republika Slovenija – Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
 
Ti pogoji varovanja osebnih podatkov, vključno z vsemi njihovimi sestavinami, so veljavni in učinkujejo od 25. 5. 2018 za vse spletne strani podjetja EMOS SI, d.o.o.
 
 
0 artikli za primerjavo Primerjaj artikle